Ciné-polonais : Polityka

Film skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce w polskiej polityce w ciągu ostatnich lat oraz towarzyszących im konsekwencjach, jak również aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Produkcja odsłania kulisy polskiej sceny politycznej oraz obnaża prawdziwe oblicze polityków wszystkich ugrupowań. Film przedstawia politykę jako świat ludzi sfrustrowanych, wzajemnie skonfliktowanych, którzy zrobią wszystko, aby osiągnąć władzę, pieniądze i wyznaczone przez siebie cele.

Andrzej Grabowski, Iwona Bielska
Patryk Vega
135 Minutes
Drama

Ciné-polonais : Polityka Horaires

Il n'y a aucune séance prévue. Veuillez essayer ultérieurement.