Comme un feu dévorant renfermé dans mes os

SYNOPSIS FR : Cadet d’une fratrie de cinq garçons, Charles est très attaché à sa mère Billie qui, en plus de travailler dur, doit supporter les infidélités de son mari. L’enfant s’épanouit comme il peut jusqu’au jour où un événement traumatisant bouleverse à jamais le cours de son existence. SYNOPSIS NL : Charles is de jongste van vijf jongens en is erg gehecht aan zijn moeder Billie, die niet alleen hard moet werken, maar ook nog eens de ontrouw van haar man moet verdragen. Het kind doet wat hij kan tot de dag dat een traumatische gebeurtenis zijn leven voorgoed verandert.

175 Minutes
Opéra
samedi, 23 octobre 2021