Reserveer gemakkelijk

met onze gratis app

Installeren

Gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarhedenPathé Cinemas hecht veel belang aan de veiligheid van hun systemen, websites en apps, en aan de bescherming van de gegevens van hun klanten, medewerkers en partners. Ondanks onze inspanningen en de middelen die wij inzetten op het vlak van beveiliging, kan een onvoorziene kwetsbaarheid zich voordoen.Indien u een kwetsbaarheid ontdekt, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zodat wij zo snel mogelijk corrigerende maatregelen kunnen treffen. Uw hulp zal waardevol zijn om het risico van kwaadwillige uitbuiting te voorkomen.

Hoe kunt u een kwetsbaarheid melden?

Stuur ons uw vaststellingen op het platform van onze partner ZeroCopter door gebruik te maken van de volgende URL: https://app.zerocopter.com/nl/rd/9b4d433c-1041-4d4b-9352-f72ba85b09f7

Wat wij van u vragen:

  • Maak niet meer gebruik van de kwetsbaarheid dan nodig is om het bestaan ervan aan te tonen, met name door het downloaden van gegevens om een lek aan te tonen, het bekijken, verwijderen of wijzigen van gegevens, herhaaldelijke toegang tot het systeem, het aanbrengen van wijzigingen in het systeem of door een ‘denial of service’-aanval te veroorzaken.
  • Deel de kwetsbaarheid niet met anderen totdat zij is verholpen.
  • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het kunnen oplossen. Gewoonlijk volstaan het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid.
  • Verwijder onmiddellijk alle vertrouwelijke gegevens die u mogelijk hebt verkregen.

Wat wij u verzekeren:

  • Wij zullen binnen 5 werkdagen op uw melding reageren.
  • Wij zullen uw melding vertrouwelijk behandelen en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Wij zullen geen juridische stappen ondernemen als u voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden met betrekking tot uw vaststelling.
  • Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang van de oplossing van het probleem.
  • Indien u dat wenst, zullen wij uw naam als ontdekker van het probleem vermelden in de openbare informatie over het gemelde probleem, nadat het is opgelost.
  • Als dank voor uw hulp, bieden wij een beloning voor elke melding van een niet gekende kwetsbaarheid.

Toepassingsgebied van deze verklaring:

Deze verklaring is van toepassing op de website waarop deze is gepubliceerd en op de bijbehorende mobiele app: Websites van Pathé Cinemas Frankrijk / België / Zwitserland / Senegal / Tunesië:

Mobiele apps van Pathé Cinemas Frankrijk / België / Zwitserland :

De websites en mobiele apps van andere entiteiten van de groep hebben hun eigen beleid. Wij nodigen u uit deze te raadplegen. Dit beleid inzake Verantwoordelijkheid in geval van Bekendmaking is gebaseerd op een voorbeeld geschreven door Floor Terra en de richtlijnen met betrekking tot de gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden van het NCSC.